cz cz

Novinky Odkaz facebook Odkaz Kniha hastů

cz cz

Rozloha: 1.066ha
Počet obyvateľov cca 140

S najväčšou pravdepodobnosťou Úvaly vznikli kolonizáciou kraja v okolí Valtíc pasovskými biskupmi po tzv. Rezeňskom mieri v r. 1041, kedy kraj severne od Dunaja pripadol nemeckému cisárovi Jindřichovi III.

Rok 1269 – z tejto doby pochádza prvá písomná zmienka o „Garssenthalu“. Neskorší Garschönthal bol od samotného začiatku závislý na neďalekom rakúskom panstvu Falkenstein (dnes turisticky vyhľadávaná zrúcanina kúsok od Úvalu). V priebehu husitských vojen obec a jej obyvateľstvo veľmi trpelo v dôsledku svojej polohy. V rokoch 1841 – 1843 bola pristavená väčšia kaplnka, keďže tá súčasná mala kapacitu len pre 50 osôb a v roku 1883 bol kostol postavaný do dnešnej podoby a vysvätený. Správna príslušnosť obce bola neskôr často menená. Pôvodné pripojenie k okresu Poysdorf zaniklo po vzniku súdneho okresu Valtice v r. 1867, a po pripojení k okresu Mikulov. V dobe najväčšieho rozmachu v obci boli: 2 kováči, pekáreň, pohostinstvo, tesárstvo, 4 obuvníci, 2 holiči, hasičská zbrojnica, tehelňa zamestnávajúca asi 60 osôb. Samozrejme veľkú tradíciu tu má vinárstvo, Úvaly boli známe rozľahlými vínnymi pivnicami, nebola výnimkou pivnica, kde mohol vojsť koč s koňmi, každopádne po roku 1968 bola veľká časť zasypaná z dôvodov úteku do Rakúska práve týmito chodbami.

V apríli 1945 bola obec obsadená ruskými vojakmi a rok na to začalo vysťahovanie miestnych obyvateľov nemeckého pôvodu. 85% z nich zostalo v Rakúsku, 15% sa presťahovalo do Nemecka a dvaja obyvatelia sa usadili až v ďalekej Austrálii. Pre Úvaly, ktoré boli po niekoľko storočí rozvinutou obcou, na miestne pomery bohatou, s výstavnými domami, statkármi a kočiarmi, nastalo obdobie úpadku až takpovediac zániku. Obecná škola zanikla a na miesto vysťahovalcov prichádzali ľudia z vnútrozemia, prevažne bez vzťahu k miestnej krajine, búrali sa celé statky, tehelňa. Stavebný materiál bol z veľkej časti odvezený do Valtíc. Takmer všetko dobové a štýlové vybavenie bolo spálené alebo zničené. V roku 1964 bola táto, vtedy už upadajúca dedinka, spojená s neďalekými Valticami. V nasledujúcich desaťročiach sa obec nachádzala v prvej línii železnej opony, vstup bol len na priepustku, všetko bolo strážené všadeprítomnou hraničnou strážou a výstavba alebo údržba domov bola zakázaná. Vtedajšie štátne orgány sa celú dobu usilovali o zničenie a vysídlenie dediny kvôli blízkosti hraničnej čiary s vtedajším „nepriateľským“ Rakúskom. Úvaly obývalo iba niekoľko málo desiatok obyvateľov.

Historie Sklep ÚvalyHistorie Sklep Úvaly

V dobe po revolúcii r. 1989 bol hraničný režim uvoľnený a Úvaly sa začali pozvoľna osídľovať a spamätávať z predošlých rokov. V posledných rokoch dochádza v Úvaloch k obnoveniu starých tradícií ako sú Úvalské hody a ďalej k opravám a znovuobjaveniu vínnych pivníc, ktoré boli zasypané alebo zničené. V roku 2007 bol za pomoci príspevkov Európskej Únie opravený neďaleký Úvalský rybník a v roku 2008 obyvateľom aj turistom veľmi pomohlo zavedenie Schengenského priestoru a teda zrušenie hraničných kontrol.

Známe osoby: Rudolf Johann Geist (*13. 06. 1900 Úvaly, +28. 04. 1957 Viedeň) – básnik a rozprávkar

V obci sa nachádza filiálny kostol sv. Stanislava postavený okolo roku 1800 v klasicistickom slohu. Jedná sa o jednoloďovú orientovanú stavbu s polkruhovo ukončeným kňaziskom, sakristiou na južnej strane a vežou s ihlanom v západnom priečelí kostola. Vnútorné vybavenie kostola, pochádzajúce z doby jeho výstavby, tvorí oltárny obraz Madony s prvkami ľudového umenia, trojdielnej orgánovej skrine s barokovou rezbou, pozlátené drevené sviece a drevená výplň zábradlia medzi presbytáriom a loďou. Socha sv. Kryštofa v blízkosti kostola je datovaná do 2. polovice 19. storočia.

 Historie Sklep ÚvalyHistorie Sklep Úvaly

 Historie Sklep ÚvalyHistorie Sklep Úvaly

Hotel Besední dům

Spolupracujeme s hotelem Besední Dům ve Valticích.

© 2019 Villa Daniela | Created by Golden Orange